Meny

Journalist i krise

Kursleder(e): Ole Andre Bråten
Presseetikken understreker at vi skal vise særlige hensyn i det journalistiske arbeidet ved kriser, ulykker og belastende situasjoner. På dette kurset skal vi ikke lære om etikken, men om hvordan du kan styrke din egen mentale beredskap for å jobbe objektivt og effektivt i møte med kriser, katastrofer, ulykker, og andre situasjoner der mennesker er i sjokk, sorg eller ubalanse.
 
Ingen krisesituasjoner er like. I hverdagen som journalist kan du møte på alt fra drap, trusler, dødsulykker, bilulykker og skoleskytinger til selvmord, familievold, sedelighetssaker, barnefordelingssaker, osv. Særlig krevende kan det være å forholde seg til disse som lokaljournalist. 
Ikke alltid har du tid til å reflektere over det etiske regelverket, eller ringe sjefen eller en kollega for råd. 
 
På dette kurset vil du lære metoder og strategier for å mestre stress, øke din evne til beslutningstaking, og øke evnen til å innhente objektiv informasjon i møte med kritiske hendelser og personer i en sårbar situasjon. 
 
Kurset bygges opp rundt en rekke utfordrende scenarier som deltakerne inviteres inn i. Flere av scenariene bygger på reelle hendelser. Vi setter også av tid til utviklende plenumsdiskusjoner.

LET'S GET SOCIAL!

Skal du delta eller er du interessert?

DU LÆRER:

hvordan du kan forberede deg mentalt på å takle stress
hvordan du kan forstå situasjonen du skal dekke så raskt som mulig 
hvordan du som journalist jobber best i en krisesituasjon 
hvordan kommunisere som journalist i kriser på en effektiv og objektiv måte 
effektiv intervjumetodikk i møte med mennesker i krise 
hvordan opprettholde en god kommunikasjonsberedskap

PASSER FOR: 

Journalister, vaktsjefer, redaktører og ledere, og alle som er opptatt av temaet

KURSAVGIFT:

Medlemmer *kr 5 900/andre 7 900 
*Forutsetter at du er kvalifisert til medlemskap i norske presseorganisasjoner (NJ eller NR).  
Boken "Håndbok i krisehåndtering" er inkludert i kursavgiften.

PRAKTISK INFO:

Opphold betales av deltaker, reise dekkes etter IJs regler for reisestøtte.
I Fredrikstad har vi hotellavtaler til rabatterte priser.

KURSLEDER:

OleAndreBraaten2017
Ole Andre Bråten er organisasjonsrådgiver og forsker, og er en mye benyttet foredragsholder og kursleder for mediebransjen, blant annet har han holdt workshops for NRK. Han har 20 års erfaring med konflikt og krisehåndtering nasjonalt og internasjonalt (fra Forsvaret og Politiet), og har forsket på krisekommunikasjon med utgivelse på det britisk-amerikanske akademiske forlaget Wiley-Blackwell. Bråten er forfatter av «Håndbok i konflikthåndtering» (2011) og «Håndbok i krisehåndtering» (2013). Som kursleder har Bråten fokus på utvikling av den enkelte deltaker.    
 

Fredrikstad 18. til 19. september kr. 5900*,-

Søk om plass: Journalist i krise