Meny
Du er her:

START 48

Kursleder(e): Trygve Aas Olsen
START er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet. Det er mulig å ta eksamen som gir 30 stp fra Høgskolen i Volda.

Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.

Hver samling er på fem dager og foreleserne er noen av de beste bransjen har å by på. Samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A: 23. - 27. oktober 2017: Journalistikk i dag, juss og etikk
  • Samling B: 4. - 8. desember 2017: Kilder, offentlighet og research
  • Samling C: 5. - 9. februar 2018: Sjangere og skriving
  • Samling D: 9. - 13. april 2018: Presentasjon og praksis


Eksamen: 1. juni 2018

KRITERIER FOR OPPTAK:

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. 
Frilansere kan få støtte av Fristup til deltagelse. 

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*

*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier. 

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende. 

KURSAVGIFT:

Kursavgiften for medlemmer er 3600 kr for alle fire samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.
Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter og opphold. Alle kostnader i forbindelse med eksamen inkludert. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.

* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 36000 kr. Eksamensutgifter og utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.

VIKARSTØTTE

Vikarstøtte kan gis til redaksjoner hvor bemanningssituasjonen er slik at fraværet av en medarbeider skaper utfordringer.  Støttebeløpet er på kr 1500 pr dag medarbeideren er på kurs.  

Det er bedriften som søker om vikarstøtte, og bedriften har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren. Bedrifter som får støtte fra vikarordningen, forplikter seg til å inngå en avtale med vikaren som sikrer vikaren en tilfredsstillende godtgjørelse for vikariatet.

Ta kontakt med elisabeth.johansen@ij.no for å få tilsendt søknadskjema.

Søknadene behandles fortløpende.
Utbetaling av vikarstøtte skjer på grunnlag av faktura til Opplysnings- og utviklingsfondet.  Kopi av avtale med vikar eller kjøp av frilansstoff, samt dokumentasjon på at beløpet er utbetalt må vedlegges fakturaen.

PRAKTISK INFO:

Kurset gjennomføres i samarbeid med Høgskulen i Volda og gir, på visse vilkår, rett til å ta eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng. Eksamensdato: 1. juni 2018

Mellom samlingene skal deltakerne besvare hjemmeoppgaver.

FOR MER INFORMASJON:

Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen(at)ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631

Fredrikstad 23. til 27. oktober kr. 3600,-

Søk om plass: START 48