Meny

Andre prosjekter

 

Vi samarbeider med andre

Vi leverer kurs til ulike journalistkonferanser og stipendordningen STUP.

Vi samarbeider med andre organisasjoner som SKUP og NONA om enkelte kurstilbud.

Med støtte fra Finansmarkedsfondet tar vi med oss norske næringslivsjournalister til land hvor norske bedrifter er representert og må forholde seg til andre forhold enn vi er vant til her hjemme.
Så langt har vi besøkt Singapore, Hong Kong, Myanmar og Brasil. Neste tur går til Angola og Sør-Afrika høsten 2015.

Med støtte fra Utenriksdepartementet driver vi prosjektet "Frie Medier" som skal bidra til å styrke ytringsfriheten og pressefrihet internasjonalt. Pågående prosjekter har fokus på Midtøsten. Vi samarbeider tett med EJN (Ethical Journalism Network) på disse prosjektene.

Vi arrangerer også en årlig Frie Medier-konferanse som går parallelt med SKUP-konferansen.