Meny

Kollektive formål

 

STØTTE TIL KOLLEKTIVE FORMÅL SOM FREMMER KVALITETSJOURNALISTIKK 

OG PRESSENS ETISKE NORMER

Nye vedtekter i Pressens Faglitteraturfond (PFF) åpner for å gi støtte til tiltak som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer. Midlene vil bli utlyst én gang i året, med søknadsfrist 31. desember og styrebehandling i januar/februar kommende år. Fondets styre kan dele ut inntil én tredel av fondets midler hvert år.
For 2017 er søknadsfristen 31. desember 2016. 
 

HVEM KAN SØKE

Fondets midler skal disponeres til fordel for opphavsmenn eller til formål som gjelder vedkommende gruppe opphavsmenn (Lov om bibliotekvederlag §4). Gruppen er definert til å være forfattere av faglitteratur for pressen og opphavsmenn til beskyttede verk produsert av mediene.

UTBETALING AV STØTTE

Støtten utbetales etterskuddsvis, etter at mottakeren har sendt inn faktura med dokumentasjon for påløpte kostnader. Prosjekt som får støtte i 2017 må gjennomføres senest 1. desember samme år. Fristen for å kreve utbetaling er 15. desember 2017. Tilskudd til prosjekt som ikke er gjennomført, eller der krav om utbetaling ikke er framsatt innen fristen, vil bli trukket tilbake uten ytterligere varsel. 

SLIK SØKER DU

Det er ikke noe søknadsskjema for denne ordningen. Søknad sendes på epost til sekretariatet for PFF ved Institutt for Journalistikk: lars.brekke@ij.no
Søknadsfrist: 31. desember 2016
Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke(at)ij.no, mobil 982 51 210