Meny

NJs reisestipend

 

NJs reisestipend 2018 - søknadsfrist 1. desember 2017.

Søknader som kommer etter denne dato vil ikke bli behandlet. Bruk søknadsskjemaet, ikke send vedlegg.

Før du søker stipend sjekk at alle opplysninger på "min side" på www.ij.no er korrekte og samsvarer med den ansiennitet du påberoper deg i søknaden. I 2018 skal det deles ut reisestipender til journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. Stipendbeløpet er på 20.000 kroner.

Ansatte i radio og tv og medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på. 

Det er ikke et vilkår at søkeren er medlem av Norsk Journalistlag.

Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens tilknytning til pressen, hva stipendet skal brukes til og et budsjettoverslag. Ved tildeling blir det lagt stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes av vederlagsordningene. Det er den faktiske fartstid i pressen som skal oppgis i søknaden, ikke eventuell lønnsansiennitet som måtte overstige det antall år søkeren har jobbet i yrket. Dersom du har kort ansiennitet og har et godt prosjekt bør du vurdere å søke et av de andre stipendene.

Vær nøye med opplysningene. Påberopt ansiennitet uten NJ-medlemskap må dokumenteres.
Å dokumentere betyr i denne sammenheng å spesifisere hvor og hvor lenge du har vært ansatt i pressen, eventuelt hvor mye frilans du har jobbet.

Inntil en firedel av stipendene tildeles på sosiale kriterier, fortrinnsvis til yrkesaktive søkere som har fylt 55 år og som har minst 20 års ansiennitet som journalist. Ved tildeling av slike stipend legger Pressens Stipendkomité vekt på de opplysninger søkeren gir om sin situasjon i søknaden. Komiteen kan i særskilte tilfeller fravike kravet til alder og ansiennitet.

Søknadene til stipendene på særlige vilkår må merkes spesielt.

Søknadsfrist: 1. desember 2017. Søknadsskjema her.

De som mottar NJs reisestipend skal sende inn stipendrapport og regnskap med originalkvitteringer. Det skal være en kort beskrivelse av prosjektet hvordan det er gjennomført. Rapport, regnskap og originalbilag skal sendes IJ snarest mulig etter gjennomføring av prosjektet, og senest innen 1. desember. 

Du kan bruke statens satser for diett kun ved overnatting på hotell (Ikke ved bruk av Airbnb eller leie av leilighet). Stipendet er personlig.

Kontakt: Grete Fjeld, e-post: grete.fjeld@ij.no, mobil: 922 04 648