Meny

Fakta nytter mot falske nyheter

Visste du at 20 prosent av Osloboerne bor trangt? At det kom over 1500 nye firmaer i Bergen i årets ni første måneder? At skolebarn i Nordland sliter mest med regning?

TEKST | Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk

illustrasjon-til-ij.no-artikkelside-1-ny


Dette, og mye mer, må journalister kunne finne ut på fem minutter. Jeg kan lære deg å gjøre det på fire – eller enda raskere. For det er latterlig enkelt å hente statistikk, tall og fakta om Norge. 

Meld deg på kurset: Finn tallene, og lær deg å forstå dem


Med et par tastetrykk, kan du finne ut at antall dødelige arbeidsulykker er redusert på 29 prosent på ti år, at hvis du kjøpte en aksje i oppdrettsselskapet Salmar for fem år siden, kunne du solgt den seks ganger dyrere i år. At mer enn dobbelt så mange ungdomsskoleelever i Oslo som i Oppland, har røyket cannabis.

illustrasjon-til-ij.no-artikkelside-2-ny

Kilder: Oslo Børs, Folkehelseinstituttet og SSB

Har du en mistanke om at folk med høy utdanning er mer interessert i kunst og kultur, enn andre? Du har rett: 22 prosent av dem som bare har ungdomsskole, har vært på kunstutstilling siste år – fire prosent på opera eller operette. De samme tallene er 57 og 20 prosent for personer med høyskole- eller universitetsutdanning. 

Hvorfor du skal vite dette? Fordi en gang må du kanskje rapportere noe om trangboddhet, nye firmaer, regneferdigheter i grunnskolen, arbeidsulykker, lakseoppdrett, cannabis, kunst og kultur. Da er det greit å kunne hente noen egne fakta, noe mer enn du får fra kildene – som gjerne vil framstille saken på sin måte. 

Journalister skal forsyne folket med fakta. I disse dager – med falske nyheter, populistiske politikere og gjennomsponsede bloggere – er det viktigere enn noensinne at journalistikken er faktabasert. Heldigvis er det latterlig enkelt å få det til, altså. Og heldigvis har IJ et helt nytt kurs, der du lærer det.

Næringsliv og økonomi, befolkningstall og innvandring, kultur og sport, helse og sosiale forhold, utdanning, kriminalitet, trafikk, jakt, fiske og jordbruk – nesten uansett hva du jobber med som journalist, kan du enkelt gjøre saken din bedre med egne tall og fakta, eller sjekke om det kildene sier er sant. 

Hvordan? Ved å søke i databaser og registre. Det meste som staten, kommunene og næringslivet gjør, blir målt, rapportert og arkivert et eller annet sted. Og det meste av dette igjen er tilgjengelig for oss journalister. 

I tillegg kommer undersøkelser og opplysninger om hver enkelt av oss: Hvor vi bor, hvor vi kommer fra, hvor vi flytter, hvor friske, syke, fornøyde, sportsinteresserte, rike, fattige, utdannede vi er – og hvor mange elger vi feller hvert år.
Visste du at det blir felt stadig færre elger hvert år? Hvis ikke, har du sikkert hørt all klagingen fra jegere og grunneiere over ulven som ødelegger elgjakta i Hedmark. Men fakta er at nedgangen i elgjakta er større i Telemark, Buskerud, Nord-Trøndelag og andre fylker som ikke har ulv, enn i Hedmark. 

Det vet jeg, for jeg har sjekket med Hjorteviltregisteret. Hvis jeg hadde vært journalist i Hedmark, ville jeg tatt med disse fellingstallene neste gang jeg skulle skrive om ulv og elg. Eller kanskje hadde jeg brukt tallene som utgangspunkt for en helt ny sak. Databaser og registre gir tips både til nye saker og nye vinklinger på gamle saker. 

Er det noen fra Røyrvik, Bykle, Eidfjord, Namsskogan, Sandøy, Aukra, Aurland, Leka, Lierne eller Utsira som leser dette? Dere i en av de ti kommunene som bruker mest penger på å kjøpe varer og tjenester fra private leverandører.
 
Noen fra Telemark eller Finnmark? Dere røyker mest. Tobakk, altså, Oslo leder som nevnt i cannabisklassen. Fra Sogn og Fjordane? Dere kan forvente å leve lengst, til 83,1 år i gjennomsnitt. Er du mann, har du tre og en halv gang større risiko for å dø i en trafikkulykke, enn om du er kvinne. Risikoen er størst i Hedmark.

Også sauer i Hedmark løper en stor risiko for å bli påkjørt av bil. Drøyt hundre tusen sauer forsvinner i utmarka hvert år, i hele landet, og mange av dem blir drept i trafikken. Hvis rovdyr dreper dem, får bøndene erstatning: I 2017 ble 1850 sauer erstattet fordi de ble tatt av ulv, viser tall fra Miljødirektoratets rovbase.

Meld deg på kurset: Finn tallene, og lær deg å forstå dem


Siste nytt fra IJ