Meny

START 53

Kursleder(e): Trygve Aas Olsen
START-kurset gir grunnkunnskap i journalistikk til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet.
start
Bilde: Trygve Aas Olsen foreleser.
Jeg synes kurset er veldig konkret med et lass av nyttige tips og redskaper som jeg kan bruke umiddelbart i arbeidshverdagen - både for små og større prosjekter. Veldig gode foredragsholdere!

Kursdeltaker

Kurset går over fire samlinger på én uke hver i Fredrikstad, og arrangeres i samarbeid med journalistutdanningen ved Høgskulen i Volda. Deltakerne kan ta eksamen og få 30 studiepoeng etter endt kurs.  
 
Kurset skal lære deltakerne å tenke som journalister, bli bevisste på hva journalistrollen krever av dem, og gjøre dem til profesjonelle yrkesutøvere.
 
Foreleserne har både lang praktisk erfaring og god teoretisk kunnskap. Samlingene har følgende hovedtemaer:
 
17. - 21. august 2020: Presseetikk og kildekritikk
12. - 16. oktober 2020: Pressejuss, offentlighet og research
7. - 11. desember 2020: Sjangere og skriving
11. - 15. januar 2021: Intervjuteknikk, video og repetisjon 
Eksamen: 12. mars 2021
 

DU LÆRER:

Grunnleggende presseetikk, pressejuss og kildekritikk.
Hva du har rett til innsyn i, og hvordan du får det.
Å søke i databaser, sosiale medier og det dype nettet.
Å skrive nyhetsartikler og andre journalistiske sjangre.
Intervjuteknikk, opptak og redigering av videoer.
 

SLIK ARBEIDER VI:

Kurssamlingene har praktiske øvelser, gruppearbeid og diskusjoner.
Forelesningene baserer seg mer på eksempler enn på pensumbøker. 
Deltakerne får skriftlige hjemmeoppgaver mellom samlingene. 
 

PASSER FOR:

Kurset er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet.
 
Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse. 
 
START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknader registreres fortløpende. 
Dersom det er ledige plasser kan det også tas opp deltakere som ikke oppfyller kriteriene. Disse betaler full pris, og opptak skjer etter bestemte kriterier.
 

KRAV TIL UTSTYR OG PROGRAMMER:

Deltakerne tar med egen laptop.
 

KURSAVGIFT:

Kursavgiften er 6 000 kr for alle fire samlinger, inkludert reise- og oppholdsutgifter.
Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter, opphold og eksamenskostnader. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.
Kursavgiften for deltakere som ikke oppfyller kriteriene er 40 000 kr. Reise og opphold, eksamensutgifter og utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. 
 

PRAKTISK INFO:

Reise og opphold som skal betales av IJ, bestilles også av IJ.
 

KURSLEDERE:

Administrativt ansvarlig: Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen(at)ij.no, mobil 916 29 484
Faglig ansvarlig: Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631
 

Fredrikstad Kommer til høsten FULLT

Søk om plass: START 53

 

Ved å sende bestillingen har jeg godtatt personvernerklæringen