Meny
Du er her:

START 52

Kursleder(e): Trygve Aas Olsen
START er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet. Det er mulig å ta eksamen som gir 30 stp fra Høgskolen i Volda.

Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.

Hver samling er på fem dager og foreleserne er noen av de beste bransjen har å by på. Samlingene har følgende hovedtemaer:    

  • Samling A: 21. - 25. oktober 2019: Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og kildekritikk
  • Samling B: 09. - 13. desember 2019: Pressejuss, offentlighet og research
  • Samling C: 03. - 07. februar 2020: Sjangere og skriving
  • Samling D: 23. - 27. mars 2020: Intervjuteknikk, video, repetisjon og eksamensforberedelser


KRITERIER FOR OPPTAK:

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. 
Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse. 

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*
*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.
 

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende. 

KURSAVGIFT:

Kursavgiften for medlemmer er 3600* kr for alle fire samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.
Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter, opphold og eksamenskostnader. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.

* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 36000 kr. Eksamensutgifter og utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. 

VIKARSTØTTE

Redaksjoner som innbetaler til ordningen kan søke vikarstøtte dersom bemanningssituasjonen er slik at fraværet til en medarbeider skaper utfordringer.  Støttebeløpet er på inntil kr 1500 pr dag medarbeideren er på kurs.

Det er bedriften som søker om vikarstøtte, og bedriften har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren. Bedrifter som får støtte fra vikarordningen, forplikter seg til å inngå en avtale med vikaren som sikrer vikaren en tilfredsstillende godtgjørelse for vikariatet.

Ta kontakt med elisabeth.johansen@ij.no for å få tilsendt søknadskjema.

Søknadene behandles fortløpende.

Utbetaling av vikarstøtte skjer på grunnlag av faktura til Opplysnings- og utviklingsfondet.  Kopi av avtale med vikar eller kjøp av frilansstoff, samt dokumentasjon på at beløpet er utbetalt må vedlegges fakturaen.

PRAKTISK INFO:

Kurset gjennomføres i samarbeid med Høgskulen i Volda og gir, på visse vilkår, rett til å ta eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng. 
Mellom samlingene skal deltakerne besvare hjemmeoppgaver.

FOR MER INFORMASJON:

Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen(at)ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631


Fredrikstad 21. til 25. oktober kr. 3600*,-

Søk om plass: START 52

Ved å sende bestillingen har jeg godtatt personvernerklæringen