Meny
Du er her:

START 53

Kursleder(e): Trygve Aas Olsen
START er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet. Det er mulig å ta eksamen som gir 30 stp fra Høgskolen i Volda.

Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.

Hver samling er på fem dager og foreleserne er noen av de beste bransjen har å by på. Samlingene har følgende hovedtemaer:    

  • Samling A: 30. mars - 03. april 2020: Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og kildekritikk
  • Samling B: 08. - 12. juni 2020: Pressejuss, offentlighet og research
  • Samling C: 24. - 28. august 2020: Sjangere og skriving
  • Samling D: 19. - 23. oktober 2020: Intervjuteknikk, video, repetisjon og eksamensforberedelser

    Eksamensdato: 05. desember 2020

KRITERIER FOR OPPTAK:

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. 

Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse. 

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*
*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.
 

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende. 

KURSAVGIFT:

Kursavgiften for medlemmer er 6000* kr for alle fire samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.
Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter, opphold og eksamenskostnader. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.

* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 40.000 kr. Reise og opphold, eksamensutgifter og utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. 

PRAKTISK INFO:

Kurset gjennomføres i samarbeid med Høgskulen i Volda og gir, på visse vilkår, rett til å ta eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng. 
Mellom samlingene skal deltakerne besvare hjemmeoppgaver.

FOR MER INFORMASJON:

Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen(at)ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631


Fredrikstad 30. mars til 3. april kr. 6000*,-

Søk om plass: START 53

Ved å sende bestillingen har jeg godtatt personvernerklæringen