Meny

Kursnyhet: START Forskningsjournalistikk

Kursleder(e): Asgeir Olden og Nina Kristiansen
Forskning er en gullgruve for journalister, men forskning kan virke komplisert. Forskerne er uforståelige og de vitenskapelige studiene er fulle av vanskelige faguttrykk. Nå kan du lære å finne fram i den akademiske jungelen, hvor du finner de gode ideene og de beste kildene, hvordan du dekker fagfelt du ikke kan, og hvordan du stiller kritiske spørsmål til de smarteste ekspertene i landet.

Stadig mer av samfunnets beslutninger bygger på forskning. Forskere har stor tillit i befolkningen og brukes som eksperter av mediene. Forskningsinstitusjonene er store og viktige utdanningssteder, samfunnsaktører og arbeidsgivere. Hver dag kommer ny kunnskap om helse, samfunn, skole, barn, teknologi, trafikk, mat, dyr, miljø og klima – og mye mer. Det er mange gode historier i forskningen. Der kan du også finne ekspertkilder til alle felt du jobber med. 

Før og etter kurset får du oppfølging og veiledning i et digitalt kursrom. 

Du lærer: 

Hvordan du skriver om siste nytt fra forskningen
Hvordan du finner de beste ekspertene 
Hvordan du raskt setter deg inn i komplisert stoff
Hvordan du kan lage kritisk journalistikk på sektoren og forskningsinstitusjonene i ditt nærområde 
Av journalister fra forskning.no, VG, Dagbladet og andre redaksjoner som vil dele sine erfaringer og gi råd og praktiske tips. 
….. og du får hjelp med egne saker 

Før kurset:

Om du vil lufte ideer, levere skisser til saker eller stille spørsmål, kan du gjøre det i et digitalt kursrom som åpner en uke før kurset. Her møter du kursledere og journalister med erfaring i å dekke ulike fagfelt.  Send gjerne inn en eller flere saker du har laget med en forskerkilde eller med forskning som tema.

Passer for:

Alle som ønsker å skrive saker som er basert på undersøkelser eller forskning

KRITERIER FOR OPPTAK:

Kurset er et tilbud til journalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. 
Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse. 
Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*
 
*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier. 

KURSAVGIFT:

Kursavgiften for medlemmer er 6.000 kr, inkludert reise- og oppholdsutgifter.
* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 18 000 kr.

Innledere:

Marianne Nordahl
Leif Welhaven
Nina Kristiansen
Anne Lise Stranden
Bjørnar Kjensli
Ida Kvittingen
Jorun Gaarder
Bård Amundsen
Guro Tarjem
Lasse Biørnstad
Eivind Lauritsen
Arnfinn Christensen

Kursledere:

Nina Kristiansen og Asgeir Olden
 

Fredrikstad 17. til 20. september kr. 6000*,-

Søk om plass: Kursnyhet: START Forskningsjournalistikk