Meny

START

 

START

Hver samling på START er på fem dager og samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A:  Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og kildekritikk
  • Samling B: Pressejuss, offentlighet og research
  • Samling C: Sjangere og skriving
  • Samling D: Intervjuteknikk, video, repetisjon og eksamensforberedelser
Mellom samlingene skal deltakerne besvare hjemmeoppgaver.

Her er datoer for START 52:
Samling A: 21. - 25. oktober 2019
Samling B: 9. - 13. desember 2019
Samling C: 3. - 7. februar 2020
Samling D: 23. - 27. mars 2020

Les mer om kurset og meld deg på HER<<

Kriterier for opptak

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. 

Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse. 

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*

*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.
 

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende. 

Kursavgift

Kursavgiften for medlemmer er 3600 kr for alle fire samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.
Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter, opphold og eksamenskostnader. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.

* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 36000 kr. Eksamensutgifter og utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. 

Vikarstøtte

Redaksjoner som innbetaler til ordningen kan søke vikarstøtte dersom bemanningssituasjonen er slik at fraværet til en medarbeider skaper utfordringer.  Støttebeløpet er på inntil kr 1500 pr dag medarbeideren er på kurs.

Det er bedriften som søker om vikarstøtte, og bedriften har det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren. Bedrifter som får støtte fra vikarordningen, forplikter seg til å inngå en avtale med vikaren som sikrer vikaren en tilfredsstillende godtgjørelse for vikariatet.

Ta kontakt med elisabeth.johansen@ij.no for å få tilsendt søknadskjema.

Søknadene behandles fortløpende.

Utbetaling av vikarstøtte skjer på grunnlag av faktura til Opplysnings- og utviklingsfondet.  Kopi av avtale med vikar eller kjøp av frilansstoff, samt dokumentasjon på at beløpet er utbetalt må vedlegges fakturaen.

For mer informasjon:
Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen(at)ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631

Om START
Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.  START-kursene har i hovedsak et teoretisk innhold og skal først og fremst gi svar på hvorfor journalistikken utøves, dernest hvordan de journalistiske verktøyer kan brukes i samsvar med journalistikkens ideologiske mål. Det praktiske formidlingsgrepet - å velge ut, organisere og skrive stoffet - er selvsagt også en del av kurset.

LES MER OM KURSET OG MELD DEG PÅ HER<<