Meny

START

 

START

Hver samling på START er på fem dager og samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A:  Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og kildekritikk
  • Samling B: Pressejuss, offentlighet og research
  • Samling C: Sjangere og skriving
  • Samling D: Intervjuteknikk, video, repetisjon og eksamensforberedelser
Mellom samlingene skal deltakerne besvare hjemmeoppgaver.

Her er datoer for START 53:
Samling A: 17. - 21. august 2020
Samling B: 12. - 16. oktober 2020
Samling C: 7. - 11. desember 2020
Samling D: 11. - 15. januar 2021

Les mer om kurset og meld deg på HER<<

Kriterier for opptak

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. 

Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse. 

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*

*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.
 

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende. 

Kursavgift

Kursavgiften for NJ-medlemmer ansatt i MBL-bedrift er 6 000 kr for alle fire samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.
Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter, opphold og eksamenskostnader. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert.

* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 40 000 kr. I tillegg kommer reise og opphold samt eksamensutgifter og utgifter til pensumlitteratur. 

For mer informasjon:
Prosjektkoordinator Elisabeth Johansen, e-post: elisabeth.johansen(at)ij.no, mobil 916 29 484
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631

Om START
Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.  START-kursene har i hovedsak et teoretisk innhold og skal først og fremst gi svar på hvorfor journalistikken utøves, dernest hvordan de journalistiske verktøyer kan brukes i samsvar med journalistikkens ideologiske mål. Det praktiske formidlingsgrepet - å velge ut, organisere og skrive stoffet - er selvsagt også en del av kurset.