Meny

START

 

START

START har tre samlinger på fire dager, med vekt på diskusjoner og praktiske øvelser.
Før samlingene skal deltakerne gjennomføre nettkurs og besvare hjemmeoppgaver.
Samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A:  Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og pressejuss
  • Samling B: Kildekritikk, offentlighet og research
  • Samling C: Tekst, intervjuer og video 

START 58 er nå fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste eller søke om plass på START 59 allerede nå ved å sende mail til start@ij.no eller følge lenken under.

Her er datoer for START 58: 
  • Samling A: 24. – 27. oktober 2022
  • Samling B: 12. – 15. desember 2022
  • Samling C: 6. – 9. februar 2023

LES MER OM KURSET OG MELD DEG PÅ HER<<

Her er datoer for START 59:
  • Samling A: 23. – 26. januar 2023
  • Samling B: 13. – 16. mars 2023
  • Samling C: 8. – 11. mai 2023

LES MER OM KURSET OG MELD DEG PÅ HER<<

Kriterier for opptak

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet.

Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse.

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta.*

*Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende. 


Kursavgift

Kursavgiften for NJ-medlemmer ansatt i MBL-bedrift er 6 000 kr for alle tre samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter. Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter og opphold. Utgifter til eventuell pensumlitteratur er ikke inkludert.

* Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 40 000 kr. I tillegg kommer reise og opphold samt utgifter til eventuell pensumlitteratur. 

For mer informasjon:
Kurskoordinator Janne Jacobsen, e-post janne.jacobsen(at)ij.no, mobil 994 26 767
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve(at)ij.no, mobil 908 41631

Om START
Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.  START-kursene har i hovedsak et teoretisk innhold og skal først og fremst gi svar på hvorfor journalistikken utøves, dernest hvordan de journalistiske verktøyer kan brukes i samsvar med journalistikkens ideologiske mål. Det praktiske formidlingsgrepet - å velge ut, organisere og skrive stoffet - er selvsagt også en del av kurset.