Meny

Thorbjørn Wales minnefond

 

Styret for IJ har vedtatt å opprette et minnefond til minne om Thorbjørn Wale. Han var arkitekten bak den redaksjonelle etter- og videreutdanningen i Norge, grunnutdanningen for pressefotografer og en rekke andre tiltak.

Fondets formål er å finansiere studieplasser for en gruppe kolleger som Thorbjørn Wale var særlig opptatt av: Kvinnelige journalister og redaktører, med særlig prioritet for kvinnelige pressefotografer og kvinnelige journalister på lokalkontor, i alle journalistiske medier. 

Det skal deles ut minst ett stipend på kr 25.000 hvert år, og stipendet kunngjøres sammen med andre stipend fra Pressens Stipendkomité. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse og lengde på permisjon.

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. september 2020.

Søknadsskjema her.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210