IJ har kurset 150 vaktsjefer i NRK

Tone Grøver og Trygve Aas Olsen har hatt over seks hundre redaksjonelle ledere på kurs siden 2012. Nå har de nettopp avsluttet ledertrening av 150 vaktsjefer i NRK.

Hva gjør du når du som nyansatt og ung vaktsjef skal be en veteran – dobbelt så gammel som deg – gjøre noe som du tror hen ikke vil? Hvilke ord og kommentarer bør du unngå å bruke når du er sjef? Hvordan kan du bidra til at medarbeiderne får lyst til å yte litt ekstra?

Lederkursene til Grøver og Aas Olsen handler om det som skjer mellom sjefer og medarbeidere. Hvorfor det noen ganger skjer ting som sjefen ikke er forberedt på, og ikke klarer å håndtere. Hva sjefen bør gjøre når slikt skjer. Og hvorfor det noen ganger går så mye bedre enn vanlig.

NRK har siden høsten 2022 hatt såkalte Masterclasses for vaktsjefene sine. De har blant annet handlet om hvilke forventninger NRK-ledelsen har til dem, hvordan vaktsjefene kan bidra til at NRKs strategi blir oppfylt – og, i regi av Grøver og Aas Olsen, hvordan de kan bli enda bedre ledere for medarbeiderne sine.

De faglig ansvarlige for Masterclassene i NRK mener vaktsjefene nå er mer bevisstgjort egen lederrolle.

- De vil ta mer lederansvar som et resultat av deltakelse i dette programmet. Vaktsjefene ønsker å involvere seg mer i strategiarbeidet, og har større eierskap til strategien, sier Ellen Rian og Kjellaug Tørstad, som hadde fagansvar for Masterclassene.

I følge dem er opplevelsen at lederne er mer bevisste på prioritering, delegering og styrken i en coachende lederstil.

- I tillegg har vaktsjefene fått et større nettverk på tvers i organisasjonen, sier de to.

En av deltakerne sier at det mest lærerike etter samlingen med IJ var å «…… få bedre innsikt i hvilken "makt" man har og hvordan den bør brukes for å få best mulig utav arbeidshverdagen.» En annen sier at «...man får reflektert mye over seg selv og hvordan man er i rollen. Får tid til å se meg selv utenfra og dermed tenke over ting jeg vil prøve å gjøre annerledes / mer av».

Svært få blir redaksjonelle ledere fordi de har stor innsikt i teorier om ledelse, og det er kanskje grunnen til at Grøver og Aas Olsens kurs Reportasjeledelse på Institutt for journalistikk er så populært. Det har gått minst to ganger i året siden 2012, i tillegg til kurs de to har hatt internt i NRK og andre mediebedrifter.

Tone Grøver er utdannet terapeut, holder foredrag og underviser i tema som coaching, makt, etikk og kommunikasjonsforståelse, og brukes som coach av ledere og ledergrupper. Trygve Aas Olsen har 40 års erfaring fra pressen, både som journalist, mellomleder og redaktør. Han er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk.

Treger din redaksjon hjelp med reportasjeledelse? Ta kontakt med mai.simonsen@ij.no, så skreddersyr vi en løsning som passer dere.

Våre reportasjeledelseskurs #

Se alle kurs