Klar, ferdig, START!

Et unikt tilbud til redaksjonelle medarbeidere der du i løpet av tre samlinger blir mer bevisst i journalistrollen og i bedre stand til å beherske journalistfaget.

START er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Det er en innføring journalistikkens hovedområder:

  • presseetikk
  • kildekritikk
  • research
  • juss
  • intervjuteknikker 
  • skrive-, video- og fotoferdigheter

Kurset består av tre samlinger over fire dager på Pressens hus i Oslo, med vekt på diskusjoner og praktiske øvelser. Før samlingene skal deltakerne gjennomføre nettkurs og besvare hjemmeoppgaver. Deltakerne som har gjennomført kurset får kursdiplom undertegnet av lederne for Institutt for journalistikk, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

Neste Start-kurs begynner høsten 2024. Ta kontakt på kurs@ij.no for påmelding.

Kriterier for opptak
#

Kurset er et tilbud til dags- og ukepressejournalister som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet.

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også frilansere og redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen, delta og tas opp til fullpris. Er du frilanser kan du søke om støtte fra Fristup til deltakelse. Opptak skjer etter bestemte kriterier.

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende.

Kursavgift #

Kursavgiften for NJ-medlemmer ansatt i en MBL-bedrift er 6 000 kr for alle tre samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter. Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter og opphold. Utgifter til eventuell pensumlitteratur er ikke inkludert.

Kursavgiften for øvrige kursdeltakere (ikke-medlemmer) er 40 000 kr. I tillegg kommer reise og opphold samt utgifter til eventuell pensumlitteratur.

Trygve Aas Olsen

kursholder for START

Kontakt Trygve for spørsmål om alt det faglige knyttet til START og gjennomføring av samlingene.