STYRK redaksjonen!

Det lønner seg å jobbe strukturert med kompetanse og flere av oss i IJ kan hjelpe deg med komme i gang med kompetansplanleggingen. 

Kompetanseheving trenger faktisk ikke være så vanskelig, men hvor starter man? Når ansatte jevnlig utvikler eller oppdater seg med ny kunnskap, resulterer dette i bedre journalistikk, mer trivsel i hverdagen og ringvirkninger for hele redaksjonen. En investering i redaksjonens fremtid.

Ettersom alle redaksjonelt ansatte har krav på en individuell kompetanseplan (Journalistavtalen, 2022), har IJ, NJ og MBL utviklet STYRK redaksjonen - en veileder tilpasset mediebransjen for å hjelpe nettopp din redaksjon med kompetanseheving. 

Les gjennom Styrk kompetanseveileder først. Vi anbefaler at du deretter tar kontakt med oss hos Institutt for journalistikk, så kan vi hjelpe dere i gang, sette opp en strukturert plan og sørge for at dere på sikt lykkes!  

Bli inspirert av hvordan vi hjalp Sunnmørsposten og Raumnens med deres kompetanseplalegging.

Å jobbe med kompetanse er lettere enn du tror, og IJ har både sterke faglige tilbud, rådgivere og digitale ressurser som din redaksjon kan bruke! Vårt mål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, bruk oss gjerne i kompetansearbeidet!

Har du spørsmål om kompetanseplanlegging? Du kan nå oss på tlf 95 92 27 21, e-post, eller ta direkte kontakt med instituttleder Siri Skaalmo.

  • Oppdaterte og motiverte medarbeidere er avgjørende for å lykkes med å lage god journalistikk, og med utvikling og endring.
  • Kompetente medarbeidere får større arbeidsglede.
  • 92 % sier at trenger faglig påfyll for å holde seg motivert i jobben, viser en undersøkelse IJ har gjort i bransjen!
  • Medarbeiderutvikling er et godt verktøy for å tiltrekke seg talent, og beholde dyktige medarbeidere. Faglig opplæring er noe av det aller viktigste i valg av arbeidsgiver.
  • Ledere er pålagt å utvikle medarbeidernes kompetanse og oppgjøret mellom MBL og NJ i 2022 ble det avtalt at alle medarbeidere skal ha individuelle kompetanseplaner.
  • En helhetlig kompetanseplan gir bedre styring, bedre resultater og skaper mer trygghet i organisasjonen enn enkelttiltak.

Les mer om kompetansearbeid: #

Se flere saker