Meny

Om IJ

 

Mediebransjens kurs- og konferansesenter i OSLO

Stiftelsen Institutt for Journalistikk (IJ) er norske mediers eget kurs og kompetansesenter, og holder til i første etasje i Pressens hus i Oslo.

IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skal avspeile utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi til mediene.

Kursene holdes i Oslo, internt i mediebedrifter, på kurs- og konferansehoteller landet rundt, og på studieturer i utlandet. IJ tilbyr også kurs for bedrifter utenfor mediebransjen, for eksempel skrivekurs.

Instituttleder er Siri Skaalmo.

IJ ble stiftet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 

mbl_kort_200
www.mediebedriftene.no


njsign2014_black_red_200
www.nj.no


norsk-redaktorforening-logo01
www.nored.no