Kom igang med AI

Det er lett å føle seg akterutseilt som journalist etter AI-bølgen, og lite har samme fart som utviklingen innenfor kunstig intelligens.

Publisert: 16. august 2023

Det er lett å føle seg akterutseilt som journalist etter AI-bølgen, og lite har samme fart som utviklingen innenfor kunstig intelligens (og ja, vi kaller det AI, av flere grunner). Mange av dere har sikkert lest Inga Strümkes glimrende "Maskiner som tenker", en grunnleggende innføring til fagfeltet, mens andre ennå ikke har tatt dere tid. Fortvil ikke - dette er første av flere artikler i IJs nyhetsbrev om AI og journalistikk.

Først og fremst: Har du ikke satt deg opp på noen av våre kurs ennå, kan du gjøre det her Trygg bruk av AI. Dette kurset er det tredje på et halvt år, da alle har blitt fulltegnet. Det kommer flere relevante kurs i 2024!

Hva er AI? Et enkelt spørsmål med et vanskelig svar, for det finnes ikke én enkelt definisjon på hva kunstig intelligens er. ChatGPT er for eksempel en stor språkmodell som har fått opplæring av mennesker, som har belønnet modellen når den svarer godt, og finjustert svarene når den mislykkes. På engelsk kalles dette Reinforcement Learning with Human Feedback, lett oversatt kanskje forsterkende læring med menneskelige tilbakemeldinger. Teknologirådet har en ordliste, om du trenger.

Men er ChatGPT intelligent? Det spørs hvordan du definerer intelligens, om det er evnen til å hente ut mening fra ufullstendig informasjon, eller om den har evnen til avansert mønstergjenkjenning. Ut fra mange definisjoner vil ChatGPT kunne tilfredsstille disse kravene, men i bunn grunn er det snakk om statistikk og datakraft. ChatGPT er trent, ikke på grammatikk og filosofi, men på tegn- og ordsammenstillinger, og den er fremragende i å få bokstaver, ord og setninger til å henge sammen med hverandre, men den gjør det ut fra statistisk sannsynlighet. Teknologirådet kaller store språkmodeller "stokastiske papegøyer":

Stokastiske papegøyer: Et begrep som brukes for å beskrive hvordan store språkmodeller er i stand til å generere et statistisk korrekt og realistisk klingende språk, men uten å ha en dypere forståelse av hvordan språket relaterer til den fysiske verden. Stokastisk betyr tilfeldig og papegøyer er kjent for å etterligne lyder de hører, uten å faktisk forstå ordene de repeterer.

ChatGPT er ikke helt intelligent, altså, og heller ikke bevisst, selv om Kevin Roose i New York Times hadde en urovekkende samtale med en datapersonlighet som kalte seg "Sydney", og selv om modellene til stadighet hallusinerer og skaper helt falsk tekst. Men OpenAI jobber også mot en kunstig generell intelligens, kalt AGI, som vil kunne gjøre de fleste oppgaver som krever intelligens bedre og raskere enn mennesker. En SkyNet i emning, kanskje?

Men blir du forvirret av GPT, Bard, LLaMa og Sydney? NTNU har laget en finfin innføring - helt gratis - og den finner du her. Du kan gå videre til London School of Economics´ JournalismAI-prosjekt, som har laget en gjennomgang og startpakke for nyhetsorganisasjoner. Og om du liker å ha ting på øret, har Norsk råd for digital etikk en god podkast

"Artificial intelligence is neither artificial nor intelligent", skriver forfatter og Microsoftforsker Kate Crawford. Det står mange menneskelige ressurser bak produktene og tjenestene vi tenker på som intelligente i dag. Hennes bok "The Atlas of AI" går dypere inn i de problematiske sidene ved AI-utviklingen, fra utvinningen av mineralene som trengs til komponentene, til de lavtlønte og ofte rettighetsløse programmererne som finjusterer språkmodeller (ChatGPT brukte kenyansk arbeidskraft til under 2 dollar timen), til videreføringen av gamle maktstrukturer som igjen gjør urett mot tidligere marginaliserte grupper. 

Og et annet, voksende spørsmål: ChatGPT er trent på veldig, veldig mye tekst, og opphavsmenn og -kvinner er ikke spurt om tillatelse til å bruke deres materiale til å trene chatboten. Nå kan du enkelt be GPT om en tekst á la komiker Sarah Silverman eller en kronikk om Arendalsuka á la Astrid Meland. Førstnevnte saksøker nå OpenAI for brudd på opphavsretten, og det er også et sentralt tema i streiken i Hollywood om dagen.

Nyheter #

Ressursbruken rundt bruken av ChatGPT er ganske enorm. Det koster OpenAI 700.000 dollar per dag å drifte sine språkmodeller, og de tjener ennå ikke penger. Underskuddet er doblet, og i mai hadde de tapt i overkant av en halv milliard dollar. Selskapet står i reell fare for å gå konkurs, melder Business Insider. Samtidig har Nvidia, som lager databrikker som brukes i treningen av språkmodeller, lovet en chip som skal få ned prisen på trening av nye modeller dramatisk.

Er du i Arendal denne uka? NorwAI er det norske senteret for innovasjon i AI på NTNU, og de klipper snora på NorGPT på M/S Lofoten. NorGPT er en generativ språkmodell på norsk, og utvikles og trenes på norsk innhold sammen med Schibsted og DnB.

Tips og triks og prompt-inspirasjon #

  • En "prompt engineer" - en bestillingsingeniør - er den ferskeste jobbtittelen du kan finne, med drømmelønninger, iallfall i USA. En prompt er en bestilling til en språkmodell, og jo mer nøyaktig den er, jo bedre er resultatet i andre enden. Her har du en snarvei, signert AI Tool Report, og oversatt til norsk. Lim denne teksten inn i en sesjon i ChatGPT, og fortsett samtalen der:
    Jeg vil at du skal bli min prompt-ingeniør. Målet ditt er å hjelpe meg med å lage den best mulige prompten for mine behov. Prompten vil bli brukt av deg, ChatGPT. Du vil følge følgende prosess: 1. Ditt første svar vil være å spørre meg om hva prompten skal handle om. Jeg vil gi mitt svar, men vi vil trenge å forbedre det gjennom kontinuerlige iterasjoner ved å gå gjennom de neste trinnene. 2. Basert på mitt innspill, vil du generere 2 seksjoner, a) Revidert prompt (gi din omskrevne prompt, den bør være klar, kortfattet og lett forstått av deg), b) Spørsmål (stille eventuelle relevante spørsmål angående hvilken tilleggsinformasjon som er nødvendig fra meg for å forbedre prompten). 3. Vi vil fortsette denne iterative prosessen med at jeg gir tilleggsinformasjon til deg, og du oppdaterer prompten i Revidert prompt-seksjonen til jeg sier vi er ferdige.
  • AI er ikke bare tekst, det er også bildegenerering. NRKBeta er alltid lesverdig, og redaktør Marius Arnesen leverte i fjor en god oppskrift til å få gode kunstverk ut av Midjourney
  • ChatGPT kan også levere og finjustere kode i alle programmeringsspråk, fra enkle html-snutter for informasjonsbobler i tekst, til gravescript i Python og større prosjekter som kan hjelpe i nyhetsproduksjonen. 
  • Det går selvsagt også helt fint bare å bruke GPT som en Google 2.0, som her, da undertegnede slet med å finne inngangen til en sightseeing i underjordiske tilfluktsrom i Berlin https://chat.openai.com/share/...


Våre neste kurs #

Se alle kurs