Lederutviklingsprogram og forretningsutvikling for redaktører og medieledere

Som medieleder i dag står man i en trippel utfordrende tid: En pandemi som herjer og krever noe helt annet av deg som leder, en bransje der forretningsmodellen er under press, og rundt oss en teknologiutvikling som gir både muligheter og konkurranse fra stadig nye hold.

Tekst: Institutt for journalistikk
Publisert: 26. november 2020

Institutt for journalistikk jobber nå med flere typer lederkurs og lederutviklingsprogrammer med oppstart i 2021. - Vi hører fra flere i lederroller i mediene at de ser ekstra behov for å utvikle seg som ledere nå. Journalistikken har heldigvis styrket sin posisjon under pandemien, men også tæret på mange organisasjoner. Etterpå vil tempoet og utviklingen bare gå enda fortere, og det er dette vi vil bidra til å ruste ledere til å stå enda bedre i, sier instituttleder Siri Skaalmo. Kursene utvikles løpende og vil bli lansert på nyåret. Meld din interesse allerede nå her, eller ta kontakt med instituttleder Siri Skaalmo for innspill til eller spørsmål om lederutdanningene.