IJ bidrar med omfattende kompetanseløft i gravejournalistikk

 IJ og Sunnmørsposten har gjennomført et stort kompetanseprogram i 11 redaksjoner.

Publisert: 07. april 2022

Foto: Marius Simensen

På IJ er vi opptatt av kompetanse. Naturlig nok. Det er derfor ekstra gøy at vi fikk oppdraget med å hjelpe Sunnmørsposten konsern med å bedre den undersøkende journalistikken over tid, slik Medier 24 skriver om.

Store ambisjoner #

I stedet for å sende enkeltmedarbeidere på kurs, satte redaktør Hanna Relling Berg ned en arbeidsgruppe i vestlandskonsernet, med et tydelig ønske om å sette kompetansearbeidet i system. Til det ba de Institutt for Journalistikk om hjelp. Og ambisjonene var klare:

– Helt konkret skal det bidra til flere metoderapporter til SKUP. Og ikke bare levere, men det også være prosjekter som er gjennomarbeidet og gode. Vi ønsker å bli enda bedre på dette, sier hun til Medier24.

Med bakgrunn i et innsiktsarbeid i Sunnmørsposten og lokalavisene rundt laget og gjennomførte IJ et opplegg over flere måneder som har styrket medarbeiderne innen research, graving, innsyn, avanserte digitale søk og intervjumetode. Programmet har gitt deltakerne rom til å jobbe med egne saker og øke evnen til å samarbeide på tvers av publikasjonene i konsernet.

Strukturert kompetanseheving #

Fagmedarbeider Ståle de Lange Kofoed på IJ var ansvarlig for det faglige opplegget, og brukte også ressurser og kompetanse fra IJs samarbeidspartnere og dyktige folk i bransjen. Å hjelpe medier med mer strukturert kompetanseheving er også noe IJ har satset på den siste tiden. 

Les mer om Styrk - kompetanseveileder her. 

Les hele saken om Sunnmørsposten-prosjektet i Medier 24: Sunnmørsposten-konsernet vil bedre grave-journalistikken. Nå skal samtlige ansatte få kurs(+)

Ståle de Lange Kofoed

Fagmedarbeider hos IJ

Ta kontakt med Ståle dersom du ønsker å høre om det faglige utbyttet et slikt opplegg kan ha for din organisasjon.

Lana Dzabic Rød

Prosjektansvarlig hos IJ

Ta kontakt med Lana dersom du har spørsmål om det praktiske rundt et kompetanseløft for din organisasjon.

Aulaen i Pressens Hus.

Trenger din redaksjon en kompetanseplan?

Finn ut hvordan vi hos IJ kan hjelpe dere!