Oslo Met og IJ inngår samarbeid

Mediebransjen etterspør flere journalister som kan datajournalistikk og koding. Nå lanserer OsloMet og IJ videreutdanningstilbud i datajournalistikk.I høst lanserer OsloMet helt nye videreutdanningstilbud i datajournalistikk, med mediebransjens eget kompetansesenter, IJ (Institutt for journalistikk), som partner.

- Et så tett samarbeid mellom journalistikk og internasjonale forskere på kunstig intelligens er helt spesielt. Dette er et unikt tilbud, sier professor Roy Krøvel på OsloMet.

- Vi har det samme målet: At flere skal kunne bruke de fantastiske mulighetene teknologi gir til å lage enda bedre journalistikk, sier IJ-leder Siri Skaalmo.

OsloMet vil i tiden fremover tilby flere kortere videreutdanninger for journalister og andre som er interessert i datajournalistikk. Det første tilbudet er Introduksjon til statistikk og dataanalyse, som starter opp i oktober. For dagens journalister er det nødvendig med ferdigheter innen analyse- og visualiseringsmetoder av store mengder digitale data. OsloMet sine videreutdanninger gir journalister praktiske ferdigheter og kunnskap innen datajournalistikk, som er ettertraktet i dagens jobbmarked.

- Det er både nyttig og lærerikt for oss å kunne samarbeide så tett med bransjen, sier Krøvel.

Hver videreutdanning gir 10 studiepoeng. I tillegg til digitale samlinger og workshops på universitetet får studentene en egen dag hos IJ og Pressens hus, for å knytte læringen enda tettere på journalistikken og behovene i norsk mediebransje. 

- Å beherske datajournalistikk vil stå sterkt i fremtidens arbeidsmarked for journalister, og vi anbefaler varmt å tilegne seg denne kunnskapen. IJ ser frem til et spennende samarbeid med OsloMet, sier Skaalmo.

AI Lab et forskningssenter på OsloMet som har et eget ressurssenter for kunstig intelligens og datavitenskap i undersøkende journalistikk (AIJRC) og har vært sentrale i å utvikle utdanningstilbudet. Målet til AIJRC er å forske på, assistere og fremme bruk av AI- og datavitenskapsteknikker innen undersøkende journalistikk. For å oppnå dette bruker de en tredelt tilnærming bestående av utdanning, verktøyutvikling og støtte til dataanalyse.

Søk opptak til videreutdanningen via OsloMet: https://www.oslomet.no/studier...


OM OsloMet og journalistutdanningen

OsloMet er Norges tredje største universitet. De fleste av universitetets studietilbud er profesjonsutdanninger, og er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Journalistikkstudiet er profesjonsrettet, og har nå også tilbud til yrkesaktive i bransjen. Utdanningen legger vekt både praktiske og teoretiske ferdigheter, som skal gjøre studentene kompetente til å jobbe som journalister i en moderne medievirkelighet.