Meny

Vaksinene er her! Hva nå?

Løsningen på koronapandemien er på vei. Vaksinene og hvordan vi lykkes med å slå ned covid-19 blir ett av de store sakskompleksene i media fremover. 
Koronavirus
Foto: Unsplash.com

Informasjonsmengden er enorm og vaksineutviklingen er både et medisinsk, menneskelig og internasjonalt spill. For å dekke de viktigste sakene rundt utrullingen av vaksiner i Norge, mulige bivirkninger, oppfølging av raskt utviklede vaksiner og valgene som skal tas, må du både kunne forstå rapporter og bivirkningsovervåking, stille kritiske spørsmål og ha kontroll på eksperter og kildenettverk. 

Dette webinaret i regi av FHI og IJ gir en introduksjon til disse temaene.

Program:  

09:00 Velkommen 

09:05 Historisk om vaksiner. Eksempler på vellykkede vaksinasjonskampanjer globalt, utrydding av smittsomme sykdommer v/FHI, tidligere fagdirektør og barnelege Hanne Nøkleby.

09:20 Godkjenning og bivirkningsovervåking av koronavaksiner v/Statens legemiddelverk, medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.
 
09: 50 Biologiske mekanismer for ulike typer vaksiner, spesielt koronavirusvaksiner. Hva er de effektive mot, og må det lages nye vaksiner når viruset muterer? Ved overlege Sara Viksmoen Watle, FHI.

10:15 Dette er mytene, feilinformasjonen og konspirasjonsteoriene innen vaksiner generelt og koronavaksiner spesielt, Morten Langfeldt Dahlback, Faktisk.no.

10:45 Slik tar vi i bruk en ny vaksine. Lager, bestilling og utrulling av en ny vaksine til helsetjenesten. Hvilke råd gir FHI i slike saker, blant annet om prioritering av grupper, antall doser, v/FHI overlege, spesialist i samfunnsmedisin Ellen Furuseth og, Knut Jønsrud, leder for vaksineforsyningen.

11:15 Lynkurs i hva en journalist bør sjekke. Forskning.no´s lesertall gikk i taket etter 11. mars. Hvordan velge forskning, finne de riktige kildene og forskerne og kvalitetssikre studier, ved Ingrid Spilde og Eldrid Borgan, Helsedesken hos forskning.no.

12:00 Avslutning 

NB: Programmet vil kunne endres og tilpasses i takt med utviklingen innen vaksinegodkjenninger og koronaepidemien. 
 

Du lærer: 

  • Å gjøre en god journalistisk jobb på koronavaksinene
  • Innsikt i godkjenningsprosessene og hvordan vaksinene følges opp etter at de tas i bruk
  • Hvordan ulike vaksiner virker, spesielt om de nye koronavaksinene
  • Hva er bivirkningsovervåking og hvordan velge og kvalitetssikre studier og rapporter?
  • Prioritering og utrulling av et stort antall koronavaksiner 
  • Hvordan velge ut, lese og tolke vaksineforskning, rapporter og godkjenningsdokumenter, samt finne de riktige kildene.
  • Konspirasjonsteorier og hvordan avdekke disse
  • Seminaret gir deg også et utvidet kildetilfang og kjennskap til nettverk, ressurser og miljøer som er viktig å kjenne til innen koronavaksiner

 

PASSER FOR:

Alle.

KRAV TIL UTSTYR/PROGRAMMER: 

Datamaskin eller smarttelefon koblet til internett. 

Kursavgift:

Kr 2 290,-

PRAKTISK INFO:

Kurset er lagt opp som et webinar på Teams.
 

Kursleder:

siri-skaalmo-02

Siri Skaalmo er daglig leder for kursvirksomheten og administrasjonen av IJ.  
Hun har tidligere jobbet som journalist, redaktør og forretningsutvikler i Dagens Næringsliv.

Søk om plass: Vaksinene er her! Hva nå?