Meny

START 60

Kursleder(e): Trygve Aas Olsen
START-kurset gir grunnkunnskap i journalistikk til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet.
start 3

Kurset er både teoretisk og praktisk. Det skal gi svar på hvorfor journalistikken utøves, hvilke etiske og juridiske rammer den utøves innenfor, og gi grunnopplæring i de metoder og verktøy journalister benytter seg av. Deltakerne lærer om research og kildekritikk, skriving, intervjuteknikk og videofotografering.

Institutt for journalistikk har arrangert START siden 1993 på oppdrag fra presseorganisasjonene. Retten til startopplæring er avtalt i Journalistavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

Kurset går over tre samlinger på fire dager hver, med stor vekt på diskusjoner gruppearbeid og praktiske øvelser. Deltakerne skal også ta fem nettbaserte kurs og levere fire hjemmeoppgaver. Deltakerne som har gjennomført kurset får kursbevis undertegnet av lederne for IJ, NJ og MBL.

Foreleserne har både lang praktisk erfaring og god teoretisk kunnskap. Samlingene har følgende hovedtemaer:

 • Samling A: Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og pressejuss
 • Samling B: Kildekritikk, offentlighet og research
 • Samling C: Tekst, intervjuer og video 

DATOER FOR START 60:

 • Samling A: 24. – 27. april 2023
 • Samling B: 30. mai – 02. juni 2023
 • Samling C: 28. – 31. august 2023

DU LÆRER:

 • Grunnleggende presseetikk, pressejuss og kildekritikk.
 • Hva du har rett til innsyn i, og hvordan du får det.
 • Å søke i databaser, sosiale medier og det dype nettet.
 • Å skrive nyhetsartikler og andre journalistiske sjangre.
 • Intervjuteknikk, opptak og redigering av videoer

PASSER FOR:

 • Kurset er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet.
 • Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse.
 • Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke oppfyller kriteriene overfor delta. Disse betaler full pris,1 og opptak skjer etter bestemte kriterier.
 • START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknader registreres fortløpende.

KRAV TIL UTSTYR OG PROGRAMMER:

Deltakerne tar med egen laptop.

KURSAVGIFT:

Kursavgiften for NJ-medlemmer ansatt i MBL-bedrift er 6 000 kr for alle tre samlinger og nettkursene. Avgiften dekker undervisning, reiseutgifter og opphold.

1) Kursavgiften for øvrige deltakere er 40 000 kr. Reise og opphold dekkes ikke.

PRAKTISK INFO:

Reise og opphold som skal betales av IJ for medlemmer, bestilles også av IJ.

KURSLEDERE:

Kurs- og prosjektkoordinator Janne Jacobsen, e-post: janne.jacobsen(at)ij.no, mobil: 994 26 767
Kursleder Trygve Aas Olsen, e-post trygve.aas.olsen(at)ij.no, mobil: 908 41 631 
 
Pressens hus 24. april til 31. august kr. 6000*,-

Søk om plass: START 60

 

Ved å sende bestillingen har jeg godtatt personvernerklæringen