Meny

COVID-19

 

SMITTEVERNREGLER - COVID-19

Kurs gjennomføres med det antall kurslokalet har plass til, med overholdelse av anbefalt avstand på minimum 1 meter. Det samme gjelder ved gruppearbeider.

Alle kursdeltakere må bekrefte at de er kjent med regelen om ikke å møte opp ved mistanke om luftveisinfeksjon eller andre Covid-19 symptomer. Det samme gjelder etter nærkontakt med andre smittede eller om man er i karantene.

Det tilrettelegges for god håndhygiene i kurslokalene.

Retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av kurs hos Institutt for Journalistikk i 2020/2021.

Basert på Helsedirektoratets retningslinjer, som kan leses i sin helhet her.

1. Råd om oppmøte og avstand i lokalene:

a) IJ registrerer alle fremmøtte deltakere i kursbasen, for å sikre mulighet for smittesporing ved et evt. lokalt utbrudd.

b) Kursdeltakere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene skal ikke delta på kurs. Informasjon om dette sendes ut før kurset starter.

c) Kursdeltakere som ved fremmøte viser tegn til luftveisinfeksjon skal umiddelbart bortvises.

d) Det skal tilrettelegges for anbefalt avstand på 1 meter mellom alle personer i lokalet.

e) Alle kursledere må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å møte kursdeltakere hvis de tror de kan være syke. Kursleder skal avslutte umiddelbart dersom man utvikler infeksjonssymptomer mens kurset pågår.

f) Kursleder som selv, eller har nær familie som tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig forløp for Covid-19, bør ikke gjennomføre fysiske kurs.

 g) Kursleder bør ha munnbind tilgjengelig i kurslokalet som kan tas i bruk umiddelbart hvis symptomer på virusinfeksjon avdekkes hos en kursdeltaker.

 2. Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:

a) Minimumsavstand på 1 meter skal overholdes i alle sammenhenger. For personer med betydelig økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 er anbefalt avstand minimum 2 meter.

b) Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt til ansikt kontakt.

c) Det må tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for kursledere og kursdeltakere.

d) Vurder hvilke felles berøringspunkter som finnes i kurslokalet og om kontakthyppigheten kan reduseres. Kontaktpunkter og utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres mellom hvert kurs.


3. Råd om kurslokalet:

a) Det henges opp synlig informasjon til kursdeltakere om råd for å unngå smitte, se plakater.

b) Kursdeltakere skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer lokalet og når man forlater lokalet.

c) Kursleder og kursdeltakere må passe på at avstandsregelen også kan opprettholdes under pauser og lunsj. Bruk helst trapper når man skal ned for å spise lunsj og ikke vær mer enn 2 personer i heisen samtidig.

d) Lunsjrestauranten skal sørge for god plass slik at avstandsregelen kan opprettholdes.