Meny

Frilansere og arbeidsledige

 

frilansere og arbeidsledige

Frilansere

Som frilanser kan du få dekket både kursavgift, opphold og reiseutgifter på IJ-kurs fra NJ frilansfond.

Du sender kurssøknad til oss på vanlig måte og dersom du er registrert som frilanser vil det automatisk bli vurdert om du vil få dekket kurskostnadene fra fondet. Du vil få beskjed om du har fått kursplass i rimelig tid før kursstart. 

Arbeidsledige

Arbeidsledige NJ-medlemmer kan få dekket ett kurs på IJ etter to måneders arbeidsledighet - unntaksvis to dersom arbeidsledighetsperioden strekker seg over mer enn et halvt år. Det bør gå minst tre måneder mellom første og andre kurs.

For å komme inn i "kvoten" for arbeidsledige, må du først registrere deg som arbeidsledig på IJ. Dette gjør du ved å sende en e-post til kurs(at)ij.no. NB! Gratisordningen gjelder IKKE dersom du har sluttpakke, og du må dokumentere at du får dagpenger fra NAV.

Vi behandler søknadene om støtte til kurs fortløpende og tar kontakt dersom vi ikke har registrert søkerne tidligere og trenger flere opplysninger.