Meny

Kriterier for deltakelse

 

KRITERIER FOR DELTAKELSE

Institutt for Journalistikk mottar støtte fra pressens organisasjoner og staten for å drive videreutdanning av journalister og redaktører. Kursvirksomheten er derfor underlagt visse regler, retningslinjer og avtaler.

Redaksjonelt ansatte

Alle kurs har begrenset antall plasser, men deltakerantallet kan variere. Hvis det er flere søkere enn plasser på et kurs, velges deltakere ut etter flere kriterier: Ansiennitet, antall tidligere kurs og når søkeren sist deltok på IJ-kurs. Det foretas også en fordeling etter kjønn, distrikt, medium og redaksjonsstørrelse.

Bekreftelse blir sendt fortløpende på mail og senest to uker etter mottatt søknad. Alle søkere får beskjed om de har fått kursplass i rimelig tid før kursstart. Påmeldingen er bindende fra du mottar bekreftelse på deltagelse, men med avmeldingsmulighet inntil fire uker før kursstart.

De som skal delta på IJ-kurs må selv varsle redaksjonsledelsen om dette. 

Andre bransjer

Ved ledige plasser åpner vi enkelte kurs for deltakere fra andre bransjer. Disse indikeres ved at kursavgiften i kursmenyen er merket med en stjerne. Egne priser gjelder. Du finner nærmere informasjon ved å klikke deg inn på hvert enkelt kurs.