Meny

bibliotekvederlaget
Pressens Faglitteraturfond 

 

skal du skrive faglitteratur?

Midlene skal, som fondets navn tilsier, brukes til å produsere faglitteratur innenfor emnet journalistikk, eller innenfor emner som er tilknyttet journalistikken. Det vil si reportasje-, dokumentar - og debattbøker tilknyttet journalistikk eller medier og av særlig interesse for journalister og redaktører.

Fondet skal skaffe norske journalister og redaktører god norsk faglitteratur til en rimelig pris.

Hvem kan søke

Midler fra dette fondet kan søkes av alle som har opparbeidet rettigheter i forhold til bibliotekvederlaget.

Medlemskap i NJ eller NR er ingen betingelse for å bli tildelt støtte, men søkeren må godtgjøre at vedkommende er berettiget til støtte som rettighetshaver.

Slik søker du

Søknad skjer på eget skjema som du finner her.

Søknadsfrist: 1. april, 1. september og 1. desember.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke(at)ij.no, mobil: 982 51 210