Meny

NJs reisestipend

 

NJs reisestipend 2023 - søknadsfrist 1. desember 2022.

Søknader som kommer etter denne dato vil ikke bli behandlet. Bruk søknadsskjemaet, ikke send vedlegg. 

Før du søker stipend, må du logge inn på «min side» (www.ij.no) og sjekke at alle opplysninger under Stipend informasjon er korrekt. Det skal være samsvar mellom «min side» og den ansiennitet du påberoper deg i søknaden, ellers kan du risikere at søknaden ikke blir behandlet. Legg særlig merke til kolonnen «Ansiennitet i yrket fra….». Her skal du skrive inn årstallet da du begynte å arbeide i pressen, som vikar, frilanser eller fast ansatt. Du skal ikke ta med ekstra lønnsansiennitet du kan ha fått på grunn av tidligere yrkeserfaring, utdanning, realkompetanse o.a.  Det er din faktiske fartstid i pressen som skal oppgis.

I 2023 skal det deles ut reisestipender til journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. Stipendbeløpet er på 20.000 kroner. Ansatte i radio og tv og medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på. Det er ikke et vilkår at søkeren er medlem av Norsk Journalistlag.

Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens tilknytning til pressen, hva stipendet skal brukes til og et budsjettoverslag. Ved tildeling blir det lagt stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes av vederlagsordningene. Dersom du har kort ansiennitet og har et godt prosjekt, bør du vurdere å søke et av de andre stipendene.

Vær nøye med opplysningene. Påberopt ansiennitet uten NJ-medlemskap må dokumenteres. Hvis du har vært frilanser, må du dokumentere at redaksjonelt arbeid har vært din hovedinntektskilde. Å dokumentere betyr i denne sammenheng å spesifisere hvor og hvor lenge du har vært ansatt i pressen, eventuelt hvor mye frilans du har jobbet. 

Opplistinga kan for eksempel se slik ut: 
2002-06 Frilans for Småbytidende og Byavisa, tilsvarende halv stilling
2006-07 Journalist (vikar, heltid), Storbyavisa
2007-08 Studier, jordomseiling
2008-10 Frilans på heltid for Idénytt, Nytt og godt og produksjon av Min podcast 
2010-dd Fast ansatt journalist i Byavisa
 

Inntil en firedel av stipendene tildeles på særlige vilkår til søkere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Ved tildeling av slike stipend legger Pressens Stipendkomité vekt på de opplysninger søkeren gir om sin situasjon i søknaden.  Alder og lang ansiennitet kan tillegges vekt i denne kategorien. Søknadene til stipendene på særlige vilkår må merkes spesielt.

Søknadsfrist: 1. desember 2022

SØKNADSSKJEMA HER>>

De som mottar NJs reisestipend skal sende inn stipendrapport og regnskap med scan/bilde av originalkvitteringer digitalt per mail. Det skal være en kort beskrivelse av prosjektet hvordan det er gjennomført. Dette skal sendes snarest mulig etter gjennomføring av prosjektet, og senest innen 1. desember.

Du kan bruke statens satser for diett kun ved overnatting på hotell (Ikke ved bruk av Airbnb eller leie av leilighet). Stipendet er personlig.

Ved spørsmål kontakt Janne Jacobsen på mail: janne.jacobsen@ij.no