Meny

Pressens Stipendfond

 


Pressestipend innenfor rettssikkerhet og demokrati

Pressens Stipendfond stiller i 2023 stipend på inntil 200.000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor temaene rettssikkerhet og demokrati.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg de aktuelle temaene og kan enten tildeles som flere stipend eller til en søker i sin helhet. Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse områdene rettssikkerhet og demokrati  

Pressens Stipendfond disponerer samlede fondsmidler stilt til rådighet fra flere stipendgivere.

Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner.

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. april 2023.

Søknad sendes på mail til lars.brekke@ij.no.

Kontakt: Lars Brekke, mail: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210