Meny

Pressens Stipendfond

 


Pressens Stipendfond stiller i 2020 kr 250.000 til rådighet. 

Stipendet går til prosjekter med vekt på presseetiske og/eller pressejuridiske spørsmål.

Stipendmidlene på dette området er finansiert av Ihlebæk-fondet. Fondet ble opprettet i 1991 som en annerkjennelse av Hans-Andreas Ihlebæks store innsats i arbeidet med presseetiske og pressejuridiske spørsmål. Hans-Andreas Ihlebæk (1930-1993) var journalist i flere lokalaviser i årene 1957-1965, lektor ved Norsk Journalistskole 1965-1972, og generalsekretær i NP i årene 1972-1990. 

Pressens Stipendfond disponerer samlede fondsmidler stilt til rådighet fra flere stipendgivere. Formål og beløp vil derfor kunne variere fra år til år. 

Det kan i 2020 søkes om prosjektstøtte til kompetanse/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål med vekt på presseetiske og eller pressejuridiske spørsmål. Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner.

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. desember 2020.

Søknadsskjema her.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210