Meny

Pressens Stipendfond

 


Pressestipend innenfor rettssikkerhet og demokrati

Pressens Stipendfond stiller i 2021 stipend på inntil 200.000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor temaene rettssikkerhet og demokrati.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg de aktuelle temaene og kan enten tildeles som flere stipend eller til en søker i sin helhet. Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse områdene rettssikkerhet og demokrati  

Pressens Stipendfond disponerer samlede fondsmidler stilt til rådighet fra flere stipendgivere. Deler av årets stipendmidler stammer fra Rettssikkerhetsprisen som Juristforbundet i 2020 tildelte de fire statsmaktene. 

Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner.

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. april 2021.

Søknad sendes på mail til lars.brekke@ij.no.

Kontakt: Lars Brekke, mail: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210