Meny

Pressens Stipendfond

 


Pressens Stipendfond stiller årlig vanligvis 100.000 kroner til rådighet. Summen kan variere.

Stipendet går til prosjekter som enten skal dyktiggjøre søkerne på næringslivsområdet eller drive god, kritisk, undersøkende journalistikk på samme felt. Det kan søkes også av grupper og redaksjoner.

Midlene til stipend på dette området er finansiert av fond stilt til rådighet av Storebrand og flere andre stipendgivere. Søkere kan enten finansiere prosjekt som skal gi videre utdanning eller opplæring i økonomisk journalistikk eller næringslivsjournalistikk, eller finansiere kritisk undersøkende prosjekter innenfor samme områder.

Det kan søkes om stipendstørrelse på opptil 50.000 kroner til samme prosjekt. Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner (sistnevnte bør undertegnes av redaktør og redaksjonsklubb i fellesskap).

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. september 2017.

Søknadsskjema her.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210