Styrk redaksjonen!

Det lønner seg å jobbe strukturert med kompetanse. Les mer om "Styrk" for å komme i gang - og husk at IJ kan hjelpe deg med kursplanlegging. 

Alle redaksjonelt ansatte har nå krav på en individuell kompetanseplan (Journalistavtalen, 2022). På IJ kan du få hjelp til dette arbeidet!  

Vi kan lage struktur og planer og legge opp skreddersydde kurs. Vi har også laget en guide / veileder og maler for kompetansearbeid, tilpasset mediebransjen. 

Vi anbefaler å ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe dere i gang, og med å lykkes!   

Under finner du nedlastbare versjoner av kompetanseveilederen Styrk og enkle skjema for individuelle og avdelingsvise kompetanseplaner

  • Oppdaterte og motiverte medarbeidere er avgjørende for å lykkes med å lage god journalistikk, og med utvikling og endring.
  • Kompetente medarbeidere får større arbeidsglede.
  • 92 % sier at trenger faglig påfyll for å holde seg motivert i jobben, viser en undersøkelse IJ har gjort i bransjen!
  • Medarbeiderutvikling er et godt verktøy for å tiltrekke seg talent, og beholde dyktige medarbeidere. Faglig opplæring er noe av det aller viktigste i valg av arbeidsgiver.
  • Ledere er pålagt å utvikle medarbeidernes kompetanse og oppgjøret mellom MBL og NJ i 2022 ble det avtalt at alle medarbeidere skal ha individuelle kompetanseplaner.
  • En helhetlig kompetanseplan gir bedre styring, bedre resultater og skaper mer trygghet i organisasjonen enn enkelttiltak.

Les mer om kompetansearbeid: #

Se flere saker

Å jobbe med kompetanse er lettere enn du tror, og IJ har både sterke faglige tilbud, rådgivere og digitale ressurser som din redaksjon kan bruke! Vårt mål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, bruk oss gjerne i kompetansearbeidet!

Har du spørsmål om kompetanseplanlegging? Du kan nå oss på tlf 95 92 27 21, e-post, eller ta direkte kontakt med instituttleder Siri Skaalmo.