Meny

Styrk

 

Kompetanseveileder: Styrk redaksjonen

Alle medarbeidere har ifølge Journalistavtalen rett til en individuell kompetanseplan.  

På IJ kan du få hjelp til selve kompetanseplanleggingen. Vi jobber også sammen med NJ og MBL med å utvikle gode guider og maler for kompetansekartlegging, som er tilpasset mediebransjen.  
 
Her er 4-stegs veileder for hvordan din redaksjon kan jobbe godt med kompetanse, læring og medarbeiderutvikling. Styrk er utviklet av NJ, MBL og IJ.  
 
Her er veilederen: 
Styrk Kompetanseveileder

Her er skjemaene for bruk til å systematisere kompetansearbeidet: 
Styrk-skjemaer

styrk-kompetanseveileder_side_02

Å jobbe med kompetanse er lettere enn du tror, og IJ har både sterke faglige tilbud, rådgivere og digitale ressurser som din redaksjon kan bruke!  Vårt mål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, bruk oss gjerne i kompetansearbeidet!  

Har du spørsmål om Styrk og kompetanseplanlegging? Du kan nå oss på tlf 95 92 27 21e-post, eller ta direkte kontakt med instituttleder Siri Skaalmo.